• Buurtpreventie BB-Bolnes van bewoners voor bewoners !

    BB-Bolnes
  • Buurtpreventie BB-Bolnes

    BB-Bolnes

Buurtpreventie

Buurtpreventie is in vele steden in Nederland opgezet, in de jaren '80 zijn eerste gebieden van start gegaan.

Het bijzondere van de aanpak in Bolnes is de overheersende sociale component en de intensieve aanpak in het begin.

Deze zorgt er voor dat er in korte tijd een stevig draagvlak in de buurt wordt gecreëerd.

Door verschillende wervingsmethodieken, letterlijk dicht bij bewoners te blijven en de opbrengst van het project goed zichtbaar te maken, is de respons van bewoners die willen mee doen hoog.

Ook onder de groep bewoners die zich voorheen nog niet heeft ingezet in de buurt.

Door deze investering in het begin, is het daarna mogelijk om de groepen snel te verzelfstandigen en zijn de bewoners verder aan zet om binnen de richtlijnen van het project hun eigen vorm te kiezen. Omdat de bewoners aan zet zijn, geven zij zelf aan of er behoefte en bereidheid door buurtbewoners is om een project te kunnen starten.


In veel steden loopt de politie voorop, hier zijn dat de bewoners.

Ons beleid rust op 4 pijlers t.w

  • Bestrijden van de Criminaliteit
  • Verbeteren van de Leefbaarheid
  • Bevorderen van de Sociale Cohesie
  • Bevorderen van de Zelfredzaamheid

Onze missie

Wij vinden het belangrijk dat bewoners in Bolnes hun verantwoordelijkheid nemen om mee te werken aan de veiligheid in hun buurt.

We gaan hierbij uit van de kracht van bewoners: wij reiken ze de structuur aan en daarna is het aan de bewoners zelf om het project draaiende te houden. Een goede sociale samenhang in de buurt (deze is er of wordt gecreëerd, zorgt ervoor dat ze het project zelfstandig kunnen dragen).

De gemeente en de overige organisaties faciliteren de bewoners waar nodig.

Visie

Door buurtpreventie in te zetten willen we er voor zorgen dat de inbraken (en criminaliteit) in heel Bolnes tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder burgers in Bolnes stijgt.

Daarnaast willen we dat er in elke buurt in Bolnes door middel van buurtpreventie een stevig netwerk van buurtbewoners ontstaat, die buurtpreventie zelf draaiende houdt en zo de buurt leefbaar houdt.

 Meldingen

Poorten, achterdeuren en schuurdeuren goed afsluiten.

BB buurtteam

Ladders niet op schuurdaken neerleggen of in de achterpaden.

BB buurtteam

Attent zijn op verdachte personen of verdachte situaties.

BB buurtteam

Oude fiets wrakken worden verwijderd.

BB buurtteam

Voorkom inbraak in huis. Wij hebben een nieuwe flyer uitgebracht.

BB buurtteam

Film archief oud Bolnes.

© Copyright BB-Bolnes - Created by WDS
Top